247695

رشد ۱۴درصدی تولید گندله سنگ آهن در پنج ماه امسال

تولید به 22.9 میلیون تن رسید

دنیای معدن: مجموع تولید گندله سنگ آهن شرکت های بزرگ طی پنج ماه امسال به مرز 23 میلیون تن رسید. این رقم 14درصد بیش از تولید مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی ایمیدرو، تولید گندله سنگ آهن شرکت های بزرگ از ابتدای فروردین ماه تا پایان مرداد ماه 1402 به بیش از 22 میلیون و 910هزار تن رسید. این در حالی است که تولید پنج ماه سال قبل به 20 میلیون و 141هزار تن رسیده بود.

رشد 33درصدی تولید مرداد

از سوی دیگر تولید ماه مرداد سال جاری نیز رشد 33درصدی را نسبت به مرداد ماه 1401 تجربه کرد. تولید این محصول طی ماه پنجم امسال به 3 میلیون و 620 هزار تن رسید در حالی که عملکرد ماه مشابه سال گذشته تولید 2 میلیون و 717هزار تن را ثبت کرده بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید