243881

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی تاکید کرد؛

اکتشاف مجموعه‌های معدنی؛ اتفاقی بزرگ در حوزه‌ معدنی شرکت سنگ آهن

دنیای معدن: مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی تاکید کرد: اکتشاف ذخیره ها و مجموعه های معدنی اتفاقی بزرگ در حوزه های معدنی و تامین مواد اولیه شرکت سنگ آهن است.

به گزارش دنیای معدن، حمیدیان مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی روز گذشته به همراه مدیران و معاونین شرکت از مجتمع معدنی شهید احمدی روشن (آنومالی ۸ ناریگان) بازدید کردند.

حمیدیان معدن آنومالی ۸ را از معادن غنی منطقه بلوک مرکزی ایران دانست و گفت: براساس پیش بینی‌هایی که از آن معدن می‌شود، در ۲ بلوک از ۴ بلوکی که وجود دارد حدود ۱۵۰ میلیون تن ذخیره زیر زمینی داریم و در ۲ بلوک دیگر حدود ۶ میلیون تن ذخایر سطحی داریم. اکنون در حال برداشت ذخایر سطحی و دانه بندی آن هستیم و اولین محموله طی چند هفته گذشته وارد شرکت سنگ آهن مرکزی شد.

وی افزود: عملیات اکتشاف نیز به موازات کار پیش می‌رود و پیش بینی می‌شود با عملیات اکتشافی و استخراجی که در این معدن داریم، تداوم تأمین خوراک برای شرکت سنگ آهن مرکزی و توسعه آن در سالهای آتی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی با بیان اینکه هر کدام از معادنی که در منطقه وجود دارد زمانی برای دسترسی به حجم ذخایر قابل قبول دارد، اظهار کرد: سیاست ما این است که به موازات روی هر کدام از معادن منطقه با توجه به زمان دسترسی کار کنیم تا بتوانیم هم ترکیب سنگ قابل قبولی داشته باشیم و هم در زمان مورد نیاز به حجم سنگ قابل قبول دسترسی پیدا کنیم.

[اکتشاف مجموعه‌های معدنی؛ اتفاقی بزرگ در حوزه‌ معدنی شرکت سنگ آهن]

وی یکی از مباحث دیگر که سیاست آن ازمعدن آنومالی ۸ آغاز شده با توجه به شرایط کشور و دیگر مناطق در گذشته، معادن راحت و سهل الوصولی بوده که در بحث اکتشاف مورد غفلت قرار گرفته است و گفت: اکنون با توجه ویژه به این حوزه ما نیز موضوع اکتشاف را در منطقه شروع کردیم. در اطراف معدن آنومالی ۸ ذخایر و مجموعه‌های دیگری وجود دارد که با کمک پیمانکاران و ظرفیت‌های شرکت سنگ آهن عملیات اکتشافی را جلو می بریم.

حمیدیان ادامه داد: سال‌های سال این مجموعه وجود داشته و می توانسته با ۶ میلیون تن ذخیره کمک به فعالیت‌های معدنی کند اما عملیاتی نشده و ما بدنبال آن هستیم تا بقیه ذخیره‌ها و مجموعه‌ها را شناسایی کنیم و با مشارکت مجموعه‌های مختلف بتوانیم اینها را فعال کنیم تا اتفاق بزرگی در حوزه‌های معدنی و تامین مواد اولیه هم برای شرکت سنگ آهن مرکزی و هم سایر فعالین حوزه معدنی بیفتد.

وی با اظهار رضایت از سرعت برداشت در مجموعه معدنی شهید احمدی روشن و دستیابی به اولین محموله‌ها اظهار کرد: عملیات اکتشافی نیز به موازات در حال انجام است. طی صحبت‌هایی که انجام گرفت برنامه داریم سرعت عملیات برداشت را جلو برده و با مدل اقتصادی که در حال طراحی است بتوانیم تمام این عملیات را تا انتهای پروژه جلو ببریم.

 

دیدگاه تان را بنویسید