240081

تامین مالی ۵۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت سنگ آهنی در بورس کالا

دنیای معدن: انتشار امروز اوراق سلف موازی استاندارد کلوخه سنگ آهن شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان در بورس کالای ایران با موفقیت به پایان رسید تا روند تامین مالی تولید کشور از مسیر بورس کالا ادامه یابد.

به گزارش دنیای معدن، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد کلوخه سنگ آهن شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان، به تعداد ۴ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۲۷۵ قرارداد و با قیمت پایه یک میلیون و ۲۰۳ هزار ریال در هر قرارداد ۱۰۰ کیلوگرمی، به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان با موفقیت انجام شد و تامین مالی این شرکت در همین روز نخست (یکشنبه ۴ دی ۱۴۰۱) به طر کامل به پایان رسید.

معاملات ثانویه این اوراق نیز از ۵ دی ۱۴۰۱ آغاز و تا ۴ دی ۱۴۰۲ تداوم خواهد داشت.

 

دیدگاه تان را بنویسید