237950

رشد ۴۱ درصدی فروش "کگل"

دنیای معدن: "کگل" در شهریورماه سال جاری موفق به تولید یک میلیون و ۸۲۱ هزارتن از محصولات خود طی این دوره شد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ مقدار فروش ماهانه خود را بالغ بر یک میلیون و ۴۷۶ هزارتن به سهامداران خود اعلام کرد، این مقدار فروش ماهانه از فروش محصولات در بازار داخلی و صادراتی به دست آمد، مقدار فروش تجمیعی این شرکت معدنی طی ۶ ماه نخست به ۵ میلیون و ۷۶۴ هزارتن رسید.

مقدار فروشی که "کگل" در شهریورماه از فروش محصولات در بازار داخلی به دست آورد برابر با یک میلیون و ۷۶ هزارتن بود که سهم ۷۳ درصدی را فروش ماهانه به خود اختصاص داد و باقی محصولات را نیز در بازار خارج از کشور به فروش رساند، لازم به ذکر است که در این دوره محصولات فروخته شده در رینگ معاملات شامل «گندله، کنسانتره سنگ آهن، گندله ریزدانه» بود.

محصولات «گندله و کنسانتره سنگ آهن»، محصولاتی هستند که توسط "کگل" در ۲ بازار داخلی و صادراتی به فروش رسید.

مقدار فروش محصولات شهریورماه نسبت به ماه گذشته ۴۱ درصد افزایش یافت، گفتنی است که از مقدار فروش یک میلیون و ۴۶ هزارتن در مردادماه با افزایش ۴۲۹ هزارتن به یک میلیون و ۴۷۸ هزارتن فروش ماهانه در شهریورماه رسید.

همان طور که گفته شد "کگل" از ابتدای سال مالی تا پایان نیمه نخست سال جاری ۵ میلیون و ۷۶۴ هزارتن از محصولات خود را به فروش رساند که بیشترین سهم را بازار داخلی با ۴ میلیون و ۸۴۳ هزارتن در اختیار داشت، یک میلیون و ۵۷ هزارتن از محصولات را نیز در بازار صادراتی به فروش رساند.

مقدار فروش تجمیعی محصولات صادراتی "کگل" در سال مالی گذشته برابر با ۵۴ هزارتن بود که در سال مالی جاری این مقدار فروش با افزایش ۱۸۴۴ درصدی به یک میلیون و ۵۷ هزارتن ارتقا یافته است و عمده ترین مقدار فروش در این بازار طی ۶ ماه گذشته متعلق به محصول «گندله» با ۷۰۰ هزارتن بود.

مقدار تولید ماهانه "کگل"

این شرکت معدنی در شهریورماه سال جاری موفق به تولید یک میلیون و ۸۲۱ هزارتن از محصولات خود طی این دوره شد که بیشترین مقدار تولید را «کنسانتره سنگ آهن» با ۸۸۳ هزارتن اختیار داشت، این مقدار تولید ماهانه نسبت به ماه گذشته ۱۵ درصد افزایش تولید را تجربه کرد.

مقدار تولید گندله از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه برابر با ۱۱ میلیون و ۸۴۳ هزارتن به ثبت رسید، بیشترین مقدار تولید را طی ۶ ماه نخست سال جاری محصول «کنسانتره سنگ آهن» با ۶ میلیون و ۶۳۴ هزارتن به خود اختصاص داد.

 

دیدگاه تان را بنویسید