236518

حضور شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار با رویکرد دانش بنیان

دنیای معدن: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار با رویکرد دانش بنیان، در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران - ۱ الی ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ حضور یافت.

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید