236307

سالروز آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن گرامی باد

دنیای معدن: صبوری آزادگان در دوران اسارت، الگوی تام و تمام استقامت است که برای تمام تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود.

آزادی این رادمردان عزت آفرین، شهد گوارایی بود بر جگرسوخته مادران و همسران این مردان جهاد و مبارزه، که با چشمی گریان و لبی لرزان سالها به انتظار عزیزان خود نشسته بودند.

بقینا؛ آزادگان سرمایه های معنوی بزرگی از شجاعت، غیرت و مبارزه اند که تاریخ این سرزمین به آنها می بالد.

فرارسیدن ۲۶ مردادماه؛ سالروز آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی گرامی باد.

 

*روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین*

 

دیدگاهتان را بنویسید