233985

با سرمایه گذاری ۷۹۱ میلیارد ریالی ایمیدرو؛

عملیات اجرایی پروژه روسازی راه دسترسی به معادن سنگ آهن اسمالون فردا آغاز می شود

دنیای معدن: عملیات اجرایی پروژه روسازی راه دسترسی به معادن سنگ آهن اسمالون به طول 22 کیلومتر فردا آغاز می شود. ایمیدرو بخشی از این پروژه را در راستای توسعه زیربناهای معادن بخش خصوصی انجام می دهد.

به گزارش دنیای معدن، میزان سرمایه گذاری ایمیدرو در این پروژه 791 میلیارد و 176 میلیون ریال است و اشتغالزایی دوران ساخت آن به 60 نفر می رسد.

مدت قرارداد پروژه 12 ماه و به صورت مشارکتی با یک شرکت معدنی و عمرانی بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

ایمیدرو در این پروژه اجرای زیر اساس، اساس و آسفالت مسیر را بر عهده دارد. از سوی دیگر در پروژه روسازی راه دسترسی به معادن سنگ آهن اسمالون تعهدات بهره بردار شامل تکمیل اجرای زیرسازی، ابنیه فنی(پل، آبروها ،دیوارهاو...) و اجرای تجهیزات علایم ایمنی و خط کشی مسیر است که 90 درصد آن محقق شده است.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید