232908

نگاهی به وضعیت تولید داخلی سنگ آهن چین

دنیای معدن: عرضه سنگ آهن در بازار داخلی چین ماه آوریل در ثبات بود چرا که با افزایش نرخ بهره برداری از معادن انتظار می رود وضعیت عرضه در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ با افزایش واردات در سه ماهه دوم بهبود بیشتری یابد.

به گزارش دنیای معدن، در آوریل تولید روزانه سنگ آهن چین با ۹۹۰۰ تن رشد به ۳۹۱ هزار تن رسید. انتظار می رود عرضه در نیمه دوم سال در وضعیت بهتری باشد.

همچنین در ماه مارس چین ۸۷.۲۸ میلیون تن سنگ آهن وارد کرد که ۱۴.۵ درصد افت سالانه داشت. در واقع واردات سه ماه نخست سال ۵.۲ درصد افت داشته ۲۶۸.۴ میلیون تن ثبت شد.

چین برای سنگ آهن مورد نیاز خود به شدت به واردات وابسته است و طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱.۲ تا ۱.۳ میلیارد تن در سال به واردات نیاز داشته است. در عین حال، متوسط تولید سنگ آهن داخلی چین حدود ۲۸۰ میلیون تن در سال است.

 

دیدگاه تان را بنویسید