252457

طی ۱۴۰۲ صورت گرفت:

ثبت رکورد تولید مواد معدنی در سرب و روی مهدی آباد

دنیای معدن-مجتمع سرب و روی مهدی آباد در سال 1402، بالاترین میزان تولید مواد معدنی قابل فروش از زمان آغاز فعالیت های سرمایه گذاری را به ثبت رساند.

به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی ایمیدرو، مجتمع سرب و روی مهدی آباد از ابتدای فروردین تا پایان اسفند، 421 هزار تن مواد معدنی تولید کرد که از این میزان، 303 هزار تن «اکسید روی» و 118 هزار تن «باریت» بود. تولید باریت این مجتمع پس از 6 سال توقف، در سال گذشته به جریان افتاد.

کل تولید این مجتمع (اکسید روی)، طی «سال 1401» حدود 300 هزار تن، «سال1400» حدود 300 هزار تن و «سال 99» حدود 200 هزار تن بوده است.

افزون بر این، این مجتمع سرب و روی مهدی آباد در سال 1402، حدود 178 هزار تن ماده معدنی «اکسید روی» و 105 هزار تن «باریت» به فروش رساند.

 

دیدگاهتان را بنویسید