252015

آمار ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ حاکیست:

افزایش 42 درصدی تولید کنسانتره سرب نخلک

دنیای معدن: تولید کنسانتره مجتمع سرب نخلک طی 11 ماهه امسال، بیش از 42 درصد افزایش یافت.

به گزارش دنیای معدن، مجتمع معدنی سرب نخلک از ابتدای فروردین تا پایان بهمن، 12 هزار و 658 تن کنسانتره سرب تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 8 هزار و 898 تن بود.

افزون بر این، میزان ارسال ماده معدنی از سوی شرکت مذکور طی 11 ماهه امسال، با رشد حدود 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته (9 هزار و 558 تن)، به 10 هزار و 120 تن رسید.

افزایش 51 درصدی استخراج

مجتمع معدنی سرب نخلک از ابتدای فروردین تا پایان بهمن، 415 هزار و 855 تن ماده معدنی استخراج کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (275 هزار و 915 تن)، 51 درصد رشد نشان می دهد.

بنا به این گزارش، مجتمع معدنی سرب نخلک در ماه بهمن، یک هزار و 307 تن کنسانتره سرب، 34 هزار و 988 تن استخراج کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه پارسال (761 تن تولید کنسانتره و 34 هزار و 175 تن استخراج)، به ترتیب 72 و 2 درصد رشد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید