241084

عملکرد سرب نخلک؛ افزایش 13 درصدی تولید کنسانتره، رشد 28درصدی استخراج

دنیای معدن: تولید کنسانتره سرب مجتمع نخلک طی 9 ماهه امسال، با رشد 13 درصدی از 7400تن عبور کرد. این مجتمع در عین حال رشد 28درصدی در استخراج را ثبت کرد.

به گزارش دنیای معدن از ایمیدرو، مجتمع سرب نخلک از ابتدای فروردین تا پایان آذر، 7409 تن کنسانتره تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 6528 تن بود. این میزان تولید نسبت به برنامه (5920 تن)، 25 درصد رشد داشت.

این شرکت طی 9 ماهه امسال، 210 هزار و 137 تن ماده معدنی استخراج کرد که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (164 هزار و 598 تن)، 28 درصد رشد نشان می دهد.

مجتمع سرب نخلک از ابتدای فروردین تا پایان آذر، 7297 تن محصول به شرکت ها ارسال کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (7069 تن)، حاکی از رشد 3 درصدی فروش است.

 

دیدگاه تان را بنویسید