224152

گزارش ماهانه تولیدکننده‌‌‌های سرب و روی

دنیای معدن: شرکت‌های تولیدکننده سرب و روی طی ماه‌‌‌های سال فروش منظمی ندارند که این موضوع بستگی بالایی به بازار فروش و نرخ‌های پرنوسان این محصول دارد.

  فاسمین: «فاسمین» در مهرماه ۱۷۳‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه گذشته آن ۲۲‌درصد و نسبت به میانگین درآمد ماهانه ۶ ماه ابتدای سال ۱۰‌درصد کاهش یافته است. از لحاظ مقداری هم این شرکت در مهرماه حدود ۲۶۰۰ تن محصول فروخته است. این عدد در شهریور ۷۱۷۰ تن بوده است.  میانگین نرخ فروش کنسانتره سرب و شمش روی نسبت به شهریورماه به ترتیب ۱۹-‌درصد و ۷+‌درصد تغییر داشته است.  به‌طورکلی در ۷ ماه ابتدای سال مالی این شرکت حدود ۱۳۲۹‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷‌درصد رشد داشته است. از لحاظ مقداری در این ۷ ماه، ۳۲‌هزار تن محصول فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته۷/ ۶ ‌درصد رشد داشته است.

فسرب: شرکت ملی سرب و روی ایران در مهر ۱۶۹۷تن تولید داشته است. میانگین تولید ماهانه سال ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب ۱۲۰۰ و ۱۲۴۹ تن بوده است.  «فسرب» مانند سایر شرکت‌های سرب و روی فروش منظمی ندارد. در شهریور ۱۱۸۱ تن و در مهر ۹۱۱ تن شمش سرب و روی فروخته است. میانگین فروش ماهانه شمش سرب و روی شرکت در سال ۹۹، ۹۴۸۷ تن بوده است. موجودی انبار شمش روی و سرب شرکت در پایان مهر ماه به ترتیب در حدود ۱۶۹۲ و ۸۶۱ تن است.  «فسرب» در مهر ۳۵‌میلیارد تومان فروش ثبت کرده، در حالی که میانگین فروش سال ۹۹، ۴۱‌میلیارد تومان و میانگین فروش ۶ماهه امسال ۴۹‌میلیارد تومان بوده است.

 کاما:‌ این شرکت در مهر ماه ۴/ ۳ میلیارد فروش ثبت کرده که با این احتساب جمع فروش ۷ ماهه آن به ۵۷۰‌میلیارد تومان رسیده است. شرکت در کل سال مالی قبل ۷۴۱‌میلیارد فروش داشته است.  میزان تولید محصولات سرب و روی کاما در این ماه ۱/ ۳ ‌هزار تن بوده است. شرکت در سال گذشته مجموعا ۳۸‌هزار تن تولید کرده و جمع تولید ۷ ماهه ۵۱/ ۷ هزار تن شده است.  نرخ فروش شمش روی در ۷ ماه سال‌جاری ۶/ ۶۶ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که این عدد برای سال ۹۹، ۵/ ۴۸ هزار تومان بوده است.

  فروی: ذوب روی اصفهان نیز مانند سایر شرکت‌های سرب و روی فروش منظمی ندارد و شرکت هر ماه باتوجه به شرایط صادرات و نرخ‌های جهانی محصولات خود را به فروش می‌رساند، با اینکه شرکت در مهر فروش ۹۸ تنی گزارش کرده، اما این تنها بخش کوچکی از تولید ۷۲۰ تنی آن در مهر را شامل شده است. شرکت در ماه شهریور ۱۱۷۸ تن شمش روی به فروش رسانده بود.  از نظر مبلغی هم این ماه مجموعا ۸‌میلیارد فروش داشته، در حالی که در شهریور ۸۴‌میلیارد و در مرداد ۱۵۹‌میلیارد فروش را ثبت کرده بود.  نرخ فروش این ماه ۷۱‌هزار تومان به ازای هر کیلو ثبت شده است. شمش فروی در شهریور ۶۸‌هزار تومان ، در مرداد ۶۸‌هزار تومان و در اردیبهشت ۶۱‌هزار تومان بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید