250249

صدور مجوز واردات ۱۸۸۹ ماشین آلات معدنی در سال گذشته

دنیای معدن-مدیرکل بهره برداری از معادن وزارت صمت از صدور یک هزار و ۸۸۹ فقره مجوز واردات ماشین آلات معدنی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، مهدی حمیدی مدیرکل بهره برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه میز اقتصاد، گفت: وزارت صمت در حوزه اکتشاف برنامه‌هایی دارد که با توجه به حجم بالای عملیات در حوزه اکتشافات و واگذاری عمومی معادن تحت اختیار وزارت صمت، نیازمند ماشین آلات معدنی بیشتری است.

وی افزود: افزایش 18 درصدی تولید ماشین آلات داخلی از سیاست‌های دولت سیزدهم است که موجب افزایش تولید هم شده است.

مدیرکل بهره برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون دو موضوع مهم و مدنظر است یکی قیمت تمام شده (بهره برداری از معادن) و دیگری میزان تولید برای ایجاد خوراک صنایع پایین دست است که قیمت تمام شده رابطه مستقیم با ماشین آلات معدنی دارد و نیاز به ماشین آلات نو را بیشتر احساس می‌کنیم، اما این به آن معنی نیست که از تولید داخل حمایت نکنیم.

حمیدی به سیاست‌های وزارت صمت درباره واردات ماشین آلات معدنی نیز اشاره کرد و افزود: تعداد مجوزهای واردات ماشین آلاتی که ساخت داخل دارند به طور کلی از مدار خارج کردیم و تنها به ماشین آلاتی که مشابه ساخت داخل ندارند، اجازه واردات بر اساس مقیاس تولید و استخراج مواد معدنی هر معدن صادر می‌کنیم.

مدیرکل بهره برداری از معادن وزارت صمت گفت: در سال گذشته 1879 فقره مجوز واردات ماشین آلات صادر شد که امسال نیز تعداد مجوزهای صادر شده ما همین حدود است تا کمبودی نداشته باشیم که صدور این مجوزها منجر به افزایش 18 درصدی تولیدات شد.

وی افزود: برنامه وزارت صمت حمایت از تولید داخل است و در یک برنامه میان مدت تلاش می‌کند کیفیت و رقابت مجموعه داخلی را افزایش دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید