237382

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد؛

ثمرات بهره گیری از مجوز ورود ماشین آلات معدنی از مرز ماهیرود

دنیای معدن-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: کاهش هزینه تمام شده معادن، نوسازی ناوگان و انگیزه سازی در بین معدن کاران از ثمرات مجوز ورود ماشین آلات معدنی از ماهیرود است.

به گزارش دنیای معدن، علیرضا عباس زاده صبح سه شنبه در جلسه بررسی مجوز اعطای ورود ماشین آلات راهسازی و معدنی از مرز ماهیرود اظهار کرد: در مورد صدور مجوز گمرک تخصصی ماشین آلات از ماهیرود باید چند مسئله را مد نظر قرار دهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اگر این شرایط فراهم شود بی شک فضای کار برای معدن کاران و صاحبان صنایع ما بهتر خواهد شد.

عباس زاده با اشاره به اینکه درخواست این مجوز را به به معاون اجرایی رئیس جمهور منعکس کردیم، گفت: پیشنهاد معاون رئیس جمهور بر این بود که موضوع را از طریق شورای مبادلات مرزی پیگیری کنیم.

وی اظهار کرد: موضوع را با وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کردیم و در نهایت منجر به مجوزی شد که اکنون در اختیار داریم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در این جلسه باید ظرفیت های این مجوز از منظر قانونی و چگونگی استفاده و بهره گیری از آن را مورد تبادل نظر قرار دهیم.

عباس زاده ادامه داد: باید با استفاده از همین مجوز در اختیار و سایر ظرفیت ها به نحو احسن در رشد اقتصادی خراسان جنوبی به ویژه در بخش معادن استفاده کنیم.

وی یادآور شد: با این مجوز می توانیم واردات را افزایش دهیم و مرز ماهیرود از جهات مختلف یک جهش پیدا کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: مجوز اعطای ورود ماشین آلات معدنی از مرز ماهیرود می تواند هزینه تمام شده معدن کاران خراسان جنوبی را کاهش داده و در بین آنان انگیزه سازی برای کار بیشتر کند.

عباس زاده با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان معدنی و راهسازی از دیگر نتایج این گمرک تخصصی است، بیان کرد: استفاده مطلوب از این مجوز نیازمند همکاری همه دستگاه های ذی ربط است.

 

دیدگاه تان را بنویسید