252521

خلاصه معاملات بازار سهام:

فملی شاخص بورس را سبز کرد

دنیای معدن: امروز فملی به تنهایی 2 هزار و 935 واحد شاخص را بالا کشید. رشد فملی متأثر از رشد قیمت جهانی مس است. پس از فملی، تاصیکو و سدشت نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند.

به گزارش دنیای معدن، در معاملات روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 654 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 304 هزار و 979 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با رشد هزار و 395 واحدی در رقم 765 هزار و 45 واحدی ایستاد.

شاخص کل فرابورس با ریزش 85 واحدی به رقم 25 هزار و 519 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افت 89 واحد به سطح 140 هزار و 900 واحد رسید.

بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورس

امروز فملی به تنهایی 2 هزار و 935 واحد شاخص را بالا کشید. رشد فملی متأثر از رشد قیمت جهانی مس است. پس از فملی، تاصیکو و سدشت نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای شپنا، شستا و وبملت از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای تجلی، حسینا و فجهان بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای آریا، شگویا و خاور نمادهایی هستند که اثر کاهنده بر شاخص کل فرابورس داشتند.

 

دیدگاهتان را بنویسید