238479

مصوبه امشب شورای عالی بورس/ تخلفات اشخاص تحت نظارت سازمان بورس افشا می‌شود

دنیای معدن: رئیس سازمان بورس در مورد مصوبه امشب شورای عالی بورس گفت: دستورالعمل افشای تخلفات عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان بورس به تصویب رسید.

به گزارش دنیای معدن، مجید عشقی امشب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مصوبات امشب شورای عالی بورس اظهار داشت: براساس مصوبه امشب شورای عالی بورس تصمیم گرفته شد، عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان بورس از حیث تخلفات افشا شود که این اشخاص شامل ناشران، نهادهای مالی و تمام کسانی که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند که اگر این اشخاص تخلفاتی انجام دهند یا احکام کیفری در ارتباط با بازار سرمایه دریافت کنند، براساس بند «چ» ماده 36 احکام دائمی مقررات دولت، سازمان بورس مکلف است، اسامی این اشخاص را افشا کند.

وی افزود: این دستورالعمل امشب به تصویب شورای عالی بورس رسید و افرادی که از این به بعد تخلفات انجام دهند و تحت نظارت سازمان بورس باشند،  در آینده نزدیک افشا می‌شوند.

رئیس سازمان بورس در مورد اینکه آیا تخلفات اشخاص از طریق کدال اعلام می‌شود یا سایت دیگری، عنوان کرد: به زودی سامانه‌ای مربوط به افشای تخلفات افراد تحت نظارت از سوی سازمان بورس اعلام می‌‌شود و سازمان بورس براساس مصوبه شورای عالی بورس اجازه دارد تا اسامی اشخاص متخلف را چه حقیقی و چه حقوقی که تحت نظارت سازمان بورس باشند، در ارتباط با جرایم بورسی افشا کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید