238308

سبقت گرفتگان هفته در رالی بورس

دنیای معدن: در این گزارش به بررسی سهم‌ هایی که بیشترین رشد و ریزش را در هفته گذشته تجربه کردند، می‌پردازیم.

به گزارش دنیای معدن از صدای بورس، در هفته گذشته در تابلو معاملات بورس و فرابورس نمادهایی که بیشترین و کمترین بازدهی را داشتند مورد بررسی قرار گرفتند.

براساس این گزارش ۱۰ سهم پرنوسان مثبت در بورس شامل نمادهای وآذر، وایران، غاذر، زمگسا، خموتور، ولملت، خزامیا، غشاذر، غالبر و شبندر می شود.

همچنین ۱۰ سهم پرنوسان منفی در بورس عبارتند از؛ رمپنا، حپترو، غبشهر، شکربن، شوینده، وتوکا، خچرخش، فخوز، فجر وکفپارس است.

در فرابورس نیز ۱۰ نماد پر نوسان مثبت به این شرح معرفی شدند؛ غگلپا، ثرود، کشرق، اعتلا، چخزر، زقیام، کایزد، وتعاون، دتوزیع و ساوه است.

همچنین ۱۰ نماد ثغرب، بالاس، گدنا، بهپاک ، کتوکا، رافزا، ودی، فغدیر، غفارس، قچارپرنوسان ترین سهام منفی در فرابورس معرفی شدند.


 

دیدگاه تان را بنویسید