253091

نفوذ دانش فناوری در حوزه معدن کاری از محورهای توسعه استان یزد است

دنیای معدن- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: یکی از محورهای توسعه استان یزد نفوذ دانش فناوری در حوزه معدن کاری است.

به گزارش دنیای معدن، محمدکاظم صادقیان گفت: خوشبختانه ما وارد فضای جدیدی در حوزه اقتصادی صنعتی و معدنی استانمان شده ایم سندی تدوین شده که برگرفته از سند آمایش استان بوده و اسناد توسعه ای استان در آن تعریف شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد اظهار داشت: یکی از سرشاخه های مهمی که بسیار در مورد آن بحث و تبادل نظر شد، هوشمندسازی بخش معادن بود که در اداره کل ما هم بصورت تخصصی شروع شده ودر حال انجام است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در استان یزد یکی از معادن استان در زمینه هوشمندسازی معادن تجربه موفقی داشته که امیدواریم بتوانیم با کمک تشکل های معدنی استان به طور گسترده تر در این زمینه فعالیت داشته باشیم.

محمدکاظم صادقیان با بیان اینکه استان یزد از لحاظ تجربه فنی و دانش نیروی انسانی از سطح بالایی برخوردار است، افزود: ما معتقدیم که یکی از محورهایی که میتواند استان ما را توسعه و جهش دهد نفوذ دانش فناوری درحوزه معدن کاری است.

 

دیدگاهتان را بنویسید