252678

پیام خدایار کریم‌نژاد مدیرعامل ایمپاسکو به مناسبت روز کارگر:

کارگران پیشتازان تولید و شکوفایی اقتصادی این مرز و بوم هستند

دنیای معدن: پشتکار ستودنی کارگران عزیز برای پیشرفت و توسعه کشور در اوج تحریم‌ها و به تبع آن تلاش برای رفع چالش‌های اقتصادی، نمایشی کامل از خودباوری در تمامی عرصه‌های صنعت و معدن این کشور است.

به گزارش دنیای معدن، در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز همچون سال‌های گذشته با دست توانمند و زحمتکش کارگران، مسیر پیشرفت اقتصادی را دنبال خواهیم کرد تا پیشرفت و تعالی ایران اسلامی بیش از پیش میسر شود.

در این روز از همکاران عزیز و کارگران زحمتکش عرصه‌های مختلف به خصوص بخش معدن و صنایع معدنی و همکاران عزیزم در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قدردانی می‌کنم، عزیزانی که مشارکت آنها در صنعت، معدن و تولید نقش حیاتی در پیشرفت و موفقیت و به تبع آن پیشبرد اقتصاد و جامعه دارد: روز کارگر مبارک./ روابط عمومی ایمپاسکو

 

دیدگاهتان را بنویسید