251921

طی یازده ماه ۱۴۰۲ به ثبت رسید؛

حمایت 39هزار میلیارد ریالی صندوق بیمه معدنی از معدنکاران بخش خصوصی

دنیای معدن: ارزش بیمه نامه های صادره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی طی یازده ماه امسال به بیش از 39هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش دنیای معدن، این نهاد پشتیبان معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی در این مدت 54 بیمه نامه اعتباری بهره برداری و سرمایه گذاری صادر کرد که از ارزشی معادل 39هزار و 372 میلیارد ریال برخوردار است. دراین میان 41 مورد مربوط به بیمه نامه های اعتباری بهره برداری به ارزش 37هزار و 596 میلیارد ریال است و مابقی به بخش بیمه نامه های سرمایه گذاری تعلق دارد.ارزش بیمه نامه های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در کل سال 1401 به 41هزار و 700 میلیارد ریال رسیده بود که پیش بینی می شود رقم عملکرد سال 1402 از ارزش بیمه نامه های صادر شده سال پیش از آن، فراتر رود.این صندوق بیمه از سال 1380 فعالیت را آغاز کرده و تاکنون 1955 بیمه نامه به ارزش 115.7 هزار میلیارد ریال صادر کرده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید