251777

کمبود نیروی انسانی از بزرگترین چالش‌های زمین شناسی است

دنیای معدن: رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی چالش نیروی انسانی را یکی از بزرگترین چالش‌ها در بحث اکتشاف و زمین شناسی بیان کرد.

به گزارش دنیای معدن، علیرضا شهیدی در مصاحبه اختصاصی گفت: میانگین سن کارکنان سازمان زمین شناسی بیش از ۲۵ سال است و این در حالی است که در شش سال گذشته حتی یک نیرو هم وارد مجموعه نشده است.

وی با بیان اینکه علم زمین شناسی، علمی است که نیاز به تجربه در کنار استادان دارد افزود: اگر این اتفاق نیفتد ما با یک خلا نیروی متخصص و جوان در سازمان‌هایی مثل زمین شناسی مواجه می‌شویم.

شهیدی با اشاره به بازنشستگی یا خارج شدن ۱۵۰ نفر از نیرو‌های متخصص سازمان زمین شناسی از این مجموعه گفت: پیش بینی ما این است که در برنامه پنج ساله هفتم هم همین تعداد از نیرو‌های متخصص خارج شوند.

وی افزود:در حال رفتن به قبل از سال ۱۳۳۸، زمان تاسیس سازمان زمین شناسی، هستیم که خارجی‌ها در آن زمان کار‌های اکتشافی را در کشور انجام می‌دادند و این موضوع خطرناکی است. شهیدی با بیان اینکه سازمان زمین شناسی یک سازمان حاکمیتی و ستادی صرف نیست بلکه عملیاتی هم هست گفت: در کل دنیا اکتشاف حاکمیتی، از سوی دولت انجام می‌شود و اگر ما نیروی متخصص نداشته باشیم، با چالش جدی مواجه می‌شویم.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تصریح کرد: با توجه به چالشی که در بخش خصوصی مواجه شدیم یعنی شرکت‌های بخش خصوصی که گرید داشته باشند و بتوانند با ما همکاری بکنند کم داریم و ظرفیت آنها اکثراً پر است و با مبالغی که سازمان برنامه و بودجه برای آنها اختصاص داده است امکان همکاری با آنها را نیز نداریم در نتیجه یک خلاء بزرگی در اکتشاف در کشور شکل می‌گیرد.

شهیدی افزود: از طرفی اکتشاف، آغاز کار معدن است و اگر شما اکتشاف را که یک مقوله زمانبری هم هست با ریسک بالا نتوانید به موقع انجام دهید خود به خود در قسمت انتهای چرخه یعنی بهره‌برداری و خوراک صنایع معدنی با چالش مواجه می‌شوید.

وی گفت: این چالش امکان دارد در آینده‌ای نه چندان دور یعنی ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر در خصوص آهن شکل گیرد.

شهیدی درباره راهکار جبران کمبود نیروی متخصص تصریح کرد: باید انگیزه برای جوان‌ها شکل گیرد تا ما بتوانیم نیروی متخصصی که وارد دانشگاه می‌شود جذب کنیم.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: اکنون مشکلی که شکل گرفته آن است که، چون بازار کار برای جوان‌ها مناسب نیست در نتیجه ورودی دانشگاه‌ها نیز کاهش پیدا کرده است.

شهیدی افزود: در بحث زمین شناسی و معدن حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد ورودی به دانشگاه‌ها کم شده و در نتیجه خروجی نیز کمتر می‌شود.

وی گفت: از طرفی، چون بازار کار وجود ندارد همین افراد ممکن است در شرایط کاری مناسب به صورت متفرقه کار کنند و بزرگترین چالش همین ایجاد انگیزه و ایجاد شغل برای نیروی متخصصی هست که از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شود.

شهیدی صدور مجوز برای جذب نیرو‌های متخصص را مشکل دیگری بیان کرد که پیش روی سازمان زمین شناسی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید