251596

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

دویست و بیست و چهارمین جلسه تولید برگزار شد

دنیای معدن: به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان دویست و بیست و چهارمین جلسه تولید برگزار شد.

به گزارش دنیای معدن، دویست و بیست و چهارمین جلسه تولید با حضور مدیرعامل محترم میدکو در تهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز سه شنبه 15 اسفند ماه 1402 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید و مالی (ریالی - ارزی) شرکت‌های زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دو هفته یکبار برگزار می‌گردد.

1709623476

دیدگاهتان را بنویسید