250481

ولدخانی در همایش هفتمین دوره عملکرد HSE اعلام کرد:

رشد 60 درصدی عملکرد واحدهای تابعه ایمیدرو در دوره هفتم ممیزی HSE

دنیای معدن: مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو اعلام کرد: نتایج ممیزی عملکرد HSE مدیران 50 واحد تابعه این سازمان، نشان می دهد که رشد عملکرد مجموع شرکت ها نسبت به سال گذشته به 60 درصد ارتقا یافت.

به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی ایمیدرو، همایش هفتمین دوره ممیزی عملکرد HSE مدیران واحدهای تابعه این سازمان همچون دوره های قبلی، با هدف شناسایی نقاط ضعف و تهیه و اجرای برنامه بهبود در راستای سیاست های کلان ایمیدرو و در نهایت، دستیابی به چشم انداز هدف صفر برگزار شد.

وی افزود: با توجه به رشد عملکرد در دوره هفتم، انتظار است در سال جاری با همکاری واحدهای تابعه، اهداف پیش بینی شده را با رویکرد جدید دنبال کنیم.

سیر اجرای برنامه ممیزی

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو درباره سیر اجرای برنامه ممیزی سطح عملکرد HSE مدیران واحدهای تابعه این سازمان گفت: نخستین برنامه ممیزی عملکرد این حوزه، در سال 96 بوده که 29 واحد ممیزی شده اند. سال دوم 38 واحد، سال سوم 41 واحد، سال های چهارم و پنجم 44 واحد و همچنین، سال های ششم و هفتم 52 واحد ممیزی شدند.

وی ادامه داد: متوسط امتیاز واحدهای ممیزی شده در 5 دوره نخست (طی سال های 95 تا 99) به ترتیب 168، 182، 205، 254 و 306 امتیاز بود. در دوره ششم و هفتم نیز، متوسط امتیازهای دریافتی به ترتیب 283 و 287 امتیاز بود.

نخستین های دوره ممیزی هفتم

ولدخانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در هفتمین دوره ممیزی عملکرد HSE مدیران تابعه ایمیدرو برای نخستین بار گفت: در این دوره، بهره بردار واحد احیای مستقیم فولاد قائنات به صورت مستقل ممیزی شد. همچنین، واحدهای طلای هیرد و سرب و روی ملوند برای نخستین بار ممیزی شدند.

وی ادامه داد: در این دوره، عملکرد HSE مجتمع خراسان جنوبی (حنار) و کاغذ آهکی پلدختر به صورت پیش ممیزی اجرا شدند.

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو خاطرنشان کرد: از امسال، نرم افزار ممیزی عملکرد به صورت برخط را با همکاری بخش آی.تی این سازمان با هدف سرعت عمل بیشتر ممیزی، دقت بیشتر و گزارش گیری برای ایجاد قابلیت مشاهده واحدها از میزان پیشرفت خود، اجرا کردیم.

وی افزود: خودارزیابی نرم افزار موجب شد تا روند سختگیرانه تری نسبت به گذشته داشته باشیم و پاسخگویی به اعتراض واحدها نیز با سهولت بیشتری انجام شود.

ولدخانی با بیان اینکه در هفتمین دوره ممیزی عملکرد HSE مدیران واحدهای تابعه، 53 نفر سرممیز و ممیز و به میزان 224 نفر روز ممیزی صورت گرفت، تصریح کرد: در 5 دوره نخست (96 تا 1400)، سطح بندی رتبه ها به صورت عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف بود اما در دوره 5 ساله دوم، این سطح بندی با انجام تغییراتی به سطح عالی سه ستاره، عالی دو ستاره و عالی تک ستاره، خوب، متوسط، ضعیف و غیرقابل قبول گروه بندی شد.

وی ادامه داد: عملکرد واحدها در دوره هفتم، 54 درصد در سطح عالی، خوب و متوسط و در دوره ششم 52.7 درصد در سطح عالی، خوب و متوسط بوده اند که این موضوع حاکی از رشد 1.93 درصد طی دوره اخیر است.

 

میزان ارتقای عملکرد حوزه های HSE

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو با اشاره به میزان ارتقای عملکرد حوزه های HSE واحدهای تابعه گفت: در بخش آموزش، سطح عملکرد از 59.73 درصد دوره ششم به 71.73 درصد در دوره هفتم ارتقا یافت. در بخش زیرساخت ها، از 62.78 درصد دوره ششم به 67 درصد دوره هفتم و در بخش ایمنی از 53.72 درصد (دوره ششم) به 57 درصد (دوره هفتم) ارتقا یافت.

وی ادامه داد: در بخش بهداشت و محیط زیست نیز سطح عملکرد در دوره هفتم به ترتیب 54 درصد و 53 درصد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید