250470

برنامه‌ریزی برای کاهش حوادث کار در واحدهای صنعتی و معدنی

دنیای معدن -معاون برنامه ریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: چشم انداز این سازمان، کاهش حوادث و آسیب های کار در شرکت های تابعه و واحدهای معدنی و صنعتی است تا این آمارها به صفر برسد.

به گزارش دنیای معدن، معاون برنامه ریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: چشم انداز این سازمان، کاهش حوادث و آسیب های کار در شرکت های تابعه و واحدهای معدنی و صنعتی است تا این آمارها به صفر برسد.

سمیه خلوصی امروز در هفتمین دوره ممیزی عملکرد ایمنی معادن، اظهار داشت: خروجی عملکرد شرکت ها، نشان داد که شاهد افزایش و ارتقای سطح ایمنی و کاهش آسیب های ناشی از کار هستیم و چشم انداز در ایمیدرو رسیدن به آمار صفر در حوادث و آسیب های کار است تا به توسعه پایدار دست یابیم.

معاون برنامه ریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی با اشاره به سازماندهی واحدهای معدنی و صنعتی، گفت: اکنون در حوزه ایمنی و بهداشت محیطی وضعیت ارتقا و بهبود یافته است و عملکرد نشان می دهد که همت در همکاران برای بهبود وضعیت وجود دارد.

وی تاکید کرد: نیروی انسانی کار می کند که سالم زندگی کند؛ از این رو باید عملکرد شرکت ها و واحدهای صنعتی توسط همکاران به مدیران اعلام شود. ما نیز در این سازمان حمایت های مالی و معنوی را از واحدهای صنعتی و معدنی انجام می دهیم تا کشوری توسعه یافته و پاک داشته باشیم.

همایش هفتمین دوره ممیزی عملکرد HSE مدیران واحدهای تابعه ایمیدرو با هدف ارتقای سطح عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت های تابعه و در نهایت تحقق چشم انداز «هدف صفر» در سطح مجموعه ایمیدرو، در حال برگزاری است.

در این همایش، از واحدهای دارای سطح عملکرد عالی و خوب با حضور محمدرضا موثقی نیا، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل این سازمان تقدیر می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید