249784

عملکرد دولت سیزدهم در بخش معادن گلستان

دنیای معدن- افزایش استخراج واقعی معادن گلستان از حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در دولت قبل به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن، رشد وصول حقوق دولتی معادن از ۳۹ میلیارد ریال به افزون بر ۵۱۳ میلیارد ریال و رشد پروانه بهره‌برداری معادن از ۶۰ به ۶۷ معدن، بخشی از عملکرد دولت سیزدهم در بخش معادن است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید