239155

رشد ۵ تا ۱۰ درصدی شاخص تولید و فروش فعالیت ها صنعتی و معدنی در ۷ماهه امسال

دنیای معدن: طی ۷ماهه امسال شاخص تولید و فروش فعالیت ها صنعتی و معدنی نسبت به ۷ماهه سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت رشد ۵ درصدی و در بخش معدن نیز رشد ۳/۶ درصدی داشته است. 

به گزارش «دنیای معدن» مرکز پژوهش های مجلس به صورت ماهانه آمار و گزارشی را با موضوع رصد شاخص تولید و فروش فعالیت های صنعتی و معدنی منتشر می کند. این گزارش از اطلاعات ماهیانه ۳۰۲ شرکت بورسی استخراج می شود.

در بخش شاخص تولید فعالیت های صنعتی و معدنی بررسی آمارها نشان می دهد طی ۷ماهه امسال این شاخص نسبت به ۷ماهه سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت رشد ۵ درصدی و در بخش معدن نیز رشد ۳/۶ درصدی داشته است.

همچنین بالاترین رشد در بین فعالیت های صنعتی و معدنی مربوط به تولید منسوجات با ۳۷ درصد، خودرو و قطعه سازی با ۳۰ درصد و ماشین آلات و تجهیزات با ۲۶/۴ درصد بوده است.

محصولات فلزی با ۱۸/۱ درصد و کاشی و سرامیک با ۱۳/۵ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. محصولات غذایی با ۱۰/۳ درصد، شیمیایی با ۶/۸ درصد و تجهیزات برقی با کمتر از نیم درصد، سه بخشی هستند که شاخص تولید آنها نسبت به ۷ماهه سال گذشته کاهش داشته است.

همچنین بررسی شاخص فروش فعالیت های صنعتی و معدنی نشان می دهد میانگین رشد شاخص صنعتی در ۷ماهه امسال ۹/۹ درصد و برای بخش معدن ۹/۳ درصد بوده است. در بخش فروش، شاخص فروش فعالیت های خودرو و قطعات با رشدذ ۴۹/۵ درصدی در رتبه اول قرار دارد. منسوجات با نزدک به ۴۸ درصد دوئم و تجهیزات برق با ۴۴ درصد سوم است. ماشین آلات و تجهیزات با ۳۱/۶ درصد و کاشی و سرامیک با ۲۸ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

اما شاخص فروش در سه بخش دارو با ۷ درصد، مواد غذایی و آشامیدنی با ۶/۳ و شیمیایی با کمتر از نیم درصد، با کاهش روبرو شده است. به نظر می رسد عمده کاهش فروش در بخش دارو و غذا به دلیل حذف رانت ارز ترجیحی و افزایش قیمت ها بوده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید