238892

معاون دبیرکل اکو مستقر در ایران:

همکاری در حوزه مواد معدنی مؤلفه کلیدی استراتژی اکو در رشد اقتصادی پایدار

دنیای معدن: معاون دبیرکل اکو با بیان اینکه همکاری در حوزه مواد معدنی مؤلفه کلیدی استراتژی اکو در رشد اقتصادی پایدار است، گفت: همکاری شرکت‌کنندگان در حوزه مواد معدنی یک مؤلفه کلیدی استراتژی اکو در خصوص رشد اقتصادی پایدار است که منطقه ما را قادر خواهد ساخت تا با فراهم کردن سرمایه‌گذاری مواد معدنی، رشد بخش مواد معدنی، گسترش تجارت و تضمین رویکردهای پایدار نسبت به توسعه مواد معدنی همکاری کنیم.

به گزارش دنیای معدن، حسین بیچکلی، امروز (دوشنبه، ۲۳ آبان ماه) در افتتاح هشتمین نشست گروه کارشناسان معدنی کشورهای عضو اکو در که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه مراتب قدردانی عمیق خود را از سازمان زمین‌شناسی ایران برای میزبانی هشتمین نشست گروه کارشناسان معدنی اکو پس از یک وقفه پنج ساله ابراز می‌دارم، اظهار کرد: اکنون شاهد تلاش‌های متعهدانه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی ایران به‌ منظور افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه مواد معدنی در میان کشورهای عضو اکو هستیم.

وی خطاب به نمایندگان کشورهای عضو اکو، تصریح کرد: بر اساس شواهد حاصل از اکتشاف منابع معدنی در گذشته و تولید فعلی، بخش مواد معدنی یکی از حامیان عمده اقتصادی کشورهای عضو اکو است که بسیاری از آنها غنی از منابع معدنی هستند.

به گزارش ایسنا، معاون دبیرکل اکو مستقر در ایران، گفت: انتظار می‌رود تقاضا برای مواد معدنی درون اکو و در دیگر اقتصادهای مشتری در پس رشد اقتصادی در حال بهبود سریع افزایش یابد، چراکه دوره پس از شیوع کرونا اکنون آغاز شده و توقع می‌رود رشد استفاده از مواد معدنی با تقاضا در اقتصادهای در حال توسعه که با نرخ سریع‌تری نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته در حال رشد هستند، در میان‌مدت و بلندمدت ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه در عین حال الگوهای تقاضای معدنی به تغییر خود ادامه خواهند داد، تصریح کرد:  تقاضا برای مواد معدنی مورد استفاده در صنایع سنتی و کاربران نهایی به رشد خود ادامه خواهد داد و تحت‌الشعاع مصرف، ساخت‌وساز، تولید و کشاورزی و تقاضاهای جدید نیز در حال مطرح شدن است.

 بیچکلی ادامه داد: این امر با تکیه بر حرکت به سوی انتشار کمتر آلاینده‌ها، انرژی تجدیدپذیر و ذخیره انرژی، برقی شدن حمل و نقل، فناوری‌های دیجیتال و چهارمین انقلاب صنعتی، تقاضای رو به رشد سریع برای مواد معدنی حیاتی و تقاضای فزون‌یافته برای مواد معدنی سنتی مانند مس، نیکل، آلومینیوم و قلع بزرگ‌ترین تغییر در بازارهای مواد معدنی برای چند دهه به شمار می‌آید.

معاون دبیرکل اکو مستقر در ایران، خاطرنشان کرد: شیوه‌های پیشرو از جمله منبع‌یابی معتبر، نیاز به امنیت عرضه مواد معدنی و حرکت به سمت کاهش انتشار آلاینده‌ها از زنجیره‌های تامین مواد معدنی، کاهش اثرات و خطرات زیست‌محیطی و ضرورت دستیابی به مجوزهای اجتماعی برای فعالیت از جوامع میزبان در حال تکامل سریع هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از معیارها توسط ملت‌های پیشرو در زمینه مواد معدنی و نیز سازمان‌های مواد معدنی در جای دیگر تعیین شده است، تصریح کرد: این امر فرصتی را برای اکو به منظور نهایت بهره و استفاده بردن از شیوه‌های پیشرو در جهان و انطباق آنها متناسب با شرایط منطقه‌ای، ضمن اجرای بهبود مستمر برای همگام بودن با انتظاراتِ در حال تحول را فراهم می‌کند.

بیچکلی یادآور شد: به منظور میسر کردن کاربرد موثر عمل و شیوه صحیح، یک ضرورت و بایستگی برای قابلیت راهبری و هدایت قوی، نه تنها در داخل دولت، بلکه با صنعت و سازمان‌های جامعه وجود دارد.

به گفته معاون‌ مدیر کل اکو، برای تصویب شیوه‌های پیشرو باید با ظرفیت‌سازی در سراسر سازمان‌های ذینفع مواد معدنی فعال شود تا این اطمینان حاصل شود که موسسات و افراد برای ایفای نقش خود در زمینه هدایت و راهبری موثر مواد معدنی ،مجهز هستند و بهتر عمل می‌کنند.

وی خطاب به حاضران در این نشست، گفت: شرکت‌کنندگان همکاری در حوزه مواد معدنی یک مولفه کلیدی استراتژی اکو در خصوص رشد اقتصادی پایدار است که منطقه ما را قادر خواهد ساخت تا برای فراهم کردن سرمایه‌گذاری مواد معدنی، رشد بخش مواد معدنی، گسترش تجارت و تضمین رویکردهای پایدار نسبت به توسعه مواد معدنی همکاری کنیم.

وی تصریح کرد: اطلاعات و راهنمایی‌های ارزشمند شما برای دست نخورده نگه داشتن این همکاری به ما در شناسایی موضوعات متمرکز کمک خواهد کرد.

بیچکلی با بیان اینکه به شما اطمینان می دهم که دبیرخانه اکو متعهد به اتخاذ اقدامات عمل‌گرایانه لازم و مورد نیاز برای اجرای اقدامات پیشنهادی مشخص شما باشد، یادآور شد: در همین راستا از هیچ تلاش و سیاستی برای آماده‌سازی زمینه‌های مناسب برای همکاری‌های منطقه‌ای شما دریغ نخواهیم کرد.

معاون دبیرکل اکو مستقر در ایران، خاطرنشان کرد: مطمئن هستم که حاصل نشست امروز ارائه توصیه‌های خروجی کلیدی و ایده‌های جدید معرف استراتژی یا نقشه راه برای اقدامات آتی و  تحریک فعالیت‌های پیگیری مناسب خواهد بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید