238591

آمار نیمه نخست ۱۴۰۱ اعلام شد:

افزایش 43 درصدی تولید سنگ آهک پیربکران

دنیای معدن: تولید سنگ آهک دانه بندی پیربکران طی نیمه نخست 1401 حدود 43 درصد افزایش یافت و از 514هزار تن عبور کرد.

به گزارش دنیای معدن به نقل از ایمیدرو، مجتمع سنگ آهک پیربکران از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، 514 هزار و 619 تن سنگ آهن دانه بندی تولید کرد. این رقم طی مدت مشابه سال گذشته، 361 هزار و 95 تن بود. این میزان تولید نسبت به برنامه (252 هزار تن)، 104 درصد افزایش یافت.

شرکت یاد شده، طی 6 ماهه نخست امسال، 464 هزار و 849 تن محصول به فروش رساند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (390 هزار و 125 تن)، 19 درصد رشد نشان می دهد.

مجتمع سنگ آهک پیربکران در ماه شهریور، 85 هزار و 27 تن سنگ آهک دانه بندی تولید و 53 هزار و 481 تن محصول به فروش رساند که این رقم طی مدت مشابه سال گذشته (تولید 50 هزار و 402 تن و فروش 42 هزار و 581 تن)، به ترتیب حاکی از افزایش 69 درصدی و 26 درصدی است.

 

دیدگاه تان را بنویسید