235699

با حکم رئیس هیات عامل ایمیدرو:

خدایار کریم نژاد، سرپرست «تهیه و تولید مواد معدنی ایران» شد

دنیای معدن: خدایار کریم نژاد با حکم وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو، به عنوان سرپرست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران منصوب شد.

به گزارش دنیای معدن، خدایار کریم نژاد با حکم وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو، به عنوان سرپرست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران منصوب شد. وی پیشتر معاون بهره برداری و اکتشاف این شرکت بود.

 

index

 

 

دیدگاه تان را بنویسید