233772

برای کاهش ریسک سرمایه گذاری؛

فعالیت بخش حاکمیتی در بخش معدن باهدف تولید اطلاعات پایه

دنیای معدن: نگاه بخش خصوصی به فرآیند اولیه اکتشافی بر اساس سود و زیان است، اما بخش حاکمیتی با مأموریت تولید اطلاعات پایه برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن و زیرساخت فعالیت می کند.

به گزارش دنیای معدن؛ رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی کشور گفت: ریسک بسیار بالای اقتصادی شناسایی و پی جویی ذخایر معدنی و تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی در سال های اخیر، ورود بخش خصوصی و غیر حاکمیتی به مراحل اولیه اکتشاف را نامعقول می سازد و ابهاماتی را برای بخش حاکمیت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایجاد کرده است.

وی بابیان این که در همه جای دنیا سازمان های حاکمیتی در بخش اکتشاف ذخایر معدنی، رقیب بخش خصوصی محسوب نمی شوند، بیان کرد: کسانی که اصرار به انجام فعالیت های اکتشافات اولیه توسط بخش خصوصی دارند، باید به این موضوع توجه داشته باشند که این بخش تنها به بخش اقتصادی اکتشاف توجه دارد و کمکی به اهداف کشور برای تولید اطلاعات پایه نمی کند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی کشور با استناد به ماده ۷ قانون تمرکز امور صنعت و معدن، توضیح داد: انجام مطالعات زمین شناسی، اکتشاف و شناسایی منابع و ذخایر و تهیه اطلاعات و نقشه ها با استفاده از دانش فنی روز از وظایف حاکمیتی دولت بوده و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مسئولیت سیاست گذاری، نظارت و انجام مطالعات زمین شناسی و طرح های اکتشافی و تهیه گزارش های فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت.

جدیدی با اشاره به فعالیت های تحولی که در سال های اخیر از سوی متولیان دولتی بخش معدن شامل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) انجام گرفته، گفت: این فعالیت ها برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و تسریع درروند تولید اطلاعات پایه انجام شده که یکی از بهترین و کامل ترین مدل های آن امضاء و عملیاتی سازی توافقنامه سه جانبه بخش معدن کشور بود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی کشور با اشاره به مدل های موفق درزمینه ورود بخش خصوصی به فرآیند اکتشاف معادن در کشور های توسعه یافته، گفت: در بسیاری از کشور ها حاکمیت ها، سازمان های زمین شناسی و بنگاه های مرتبط با انجام فعالیت های زمین شناسی و تولید اطلاعات پایه، ریسک اکتشافی را تا حد زیادی کاهش می دهند و در ادامه بخش خصوصی وارد فرایند فعالیت های تکمیلی اکتشاف شامل تفصیلی، عمومی، فاز بهره برداری و استخراج می شوند که این روند موجب تحول بخش معدن کشور ها و همچنین هزینه کرد درست و هدفمند منابع مالی در اختیار بخش های غیر حاکمیتی و خصوصی کشور نیز خواهد شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید