233048

نیازهای فناورانه در فرآوری مواد معدنی و صنایع پایین دستی در رویداد ریورس پیچ INOTEX

دنیای معدن: سخنرانی مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با موضوع نیازهای فناورانه در فرآوری مواد معدنی و صنایع پایین دستی در رویداد ریورس پیچ INOTEX. بیستم اردیبهشت 1401.پارک فناوری پردیس.

دیدگاه تان را بنویسید