253404

خبر خوش :صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان در روزهای آینده

دنیای معدن: داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دربرنامه صف اول پنجشنبه دهم خرداد ماه 1403شبکه خبر، از صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان در روزهای آینده خبرداد.

به گزارش دنیای معدن، وی همچنین گفت: قانون رتبه بندی آموزش و پرورش بیش از ۱۰ سال بود مطرح بود و نهایتا دولت سیزدهم در همان سال اول رتبه بندی را اجرا کرد.

به گفته منظور: رتبه بندی معلمان بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال هزینه بر میدارد، یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان یکی دیگر از اقدامات مهمی است که خوشبختانه در قانون بودجه امسال پیش بینی شده و همکاران ما آماده میشوند در جداول بودجه که اخیرا ابلاغ شده، احکام مربوط به بازنشستگان را چه در صندوق های دولتی و چه در تامین اجتماعی براساس متناسب سازی صادر کنند.

رئیس سازمانب رنامه و بودجه تاکید کرد: امیدواریم در روزهای آینده شاهد اصلاح احکام بازنشستگان هم باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید