252777

بازنشستگان در انتظار صدور احکام متناسب‌سازی

دنیای معدن: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در انتظار تایید است.

به گزارش دنیای معدن از ایلنا، بر اساس برنامه هفتم توسعه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه بایستی اجرایی شود اما هنوز قانون برنامه هفتم به دولت ابلاغ نشده و به گفته مقامات، بعد از تصویب شورای نگهبان احکام جدید حقوق بازنشستگان صادر خواهد شد.

این احکام جدید متعلق به بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود و مشخص نیست تکلیف متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی چه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید