251028

پرداخت عیدی بازنشستگان در اوایل اسفند

دنیای معدن: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عیدی بازنشستگان برای هر نفر معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، همسر ۷۰۰ و هر فرزند ۳۰۰ هزار تومان است، گفت: تأمین منابع مالی آن انجام شده اما اول باید حقوق بازنشستگان پرداخت شود و سپس عیدی آن ها نیز پرداخت می‌شود که زمان آن اوایل اسفند است.

به گزارش دنیای معدن، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارشنبه 18 بهمن در حاشیه هیأت دولت، گفت: طبق قانون، عیدی کارگران مشخص است و امیدواریم تا پایان بهمن یا اوایل اسفندماه این عیدی پرداخت شود. معادل ۲ ماه حقوق دریافتی برای مدت ۱۲ ماه کار در طول سال، عیدی از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

او درباره عیدی بازنشستگان بر اساس مصوبه هیأت وزیران ، بیان کرد: عیدی بازنشستگان برای هر نفر معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، همسر ۷۰۰ و هر فرزند ۳۰۰ هزار تومان است.

وزیر تعاون افزود: تأمین منابع مالی آن انجام شده اما اول باید حقوق بازنشستگان پرداخت شود و سپس عیدی آن‌ها نیز پرداخت می‌شود که زمان آن اوایل اسفند است.

 

دیدگاهتان را بنویسید