250326

مبلغ و زمان پرداخت عیدی کارمندان و کارگران اعلام شد!

دنیای معدن: بر اساس تازه ترین اخبار رسیده مبلغ و زمان پرداخت عیدی کارمندان و کارگران اعلام شد.

 به گزارش دنیای معدن، یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت عیدی کارگری است. میزان عیدی بازنشستگان، مستمری بگیران، مزایای از کارافتادگی وحقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و دیگر صندوق های بازنشستگی؛ همچنین شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی بارها مورد بررسی قرار گرفته است.

نصف عیدی بازنشستگان اسفند ماه واریز می شود. مزایای بازنشستگی به افراد واجد شرایط ارائه می شود. دولت برای بازنشستگان مرخصی اعلام می کند و طبق سنوات گذشته میزان آن ها به اندازه کارمندان دولت است. در زیر درباره آخرین جزئیات مرخصی بازنشستگان در سایت خبرآزاد صحبت خواهیم کرد.

مبلغ عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به عنوان عیدی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری ​​اعلام شد که عموما در سال جاری در اسفند ماه پرداخت می شود.

تعطیلات پایان سال و پاداش یکی از حقوقی است که در پایان سال به کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری ​​اعطا می شود. میزان این عیدی برای هر دسته از افراد به صورت جداگانه و طبق فرمول خاصی تعیین می شود. حقوق کارمندان دولت و نظامیان بازنشسته توسط کابینه وزیران و حقوق کارکنان شاغل در قانون کار توسط وزارت کار تعیین می شود. مبلغ عیدی برای افرادی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند بر اساس ماه های حضور در محل کار محاسبه می شود.

عیدی کارگران طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی محاسبه و تعیین می شود. بر اساس این مصوبه مصوب سال 1370 عیدی کارگران پایان سال معادل دو برابر حداقل دستمزد کارگر است. البته این مبلغ حداقل مرخصی کارگر است و حداکثر مبلغ مرخصی تا سه برابر حداقل حقوق ماهانه کارگر قابل پرداخت است. بنابراین عیدی حقوق کار حداقل برابر با دستمزد شصت روز کار اخیر و حداکثر برابر با دستمزد نود روز کار اخیر اوست.

همچنین میزان عیدی کارگران نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی آنها تجاوز کند. همچنین طبق قانون پرداخت مرخصی کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه ها مشغول به کار هستند الزامی است و در این صورت میزان مرخصی باید بر اساس شصت روز حقوق و متناسب با ساعت کار آنها محاسبه شود.

در واقع در این شرایط ابتدا کمک هزینه ماهانه برای کارگر با ضرب در ماه های سابقه کار وی محاسبه می شود، مبلغ نهایی کمک هزینه سالانه تعیین و پرداخت می شود.

قانون مرخصی کارگران سال هاست که بدون تغییر خاصی اعمال می شود. قانونگذار با تصویب قانون پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 1374، از اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاههای موضوع قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است؛ لذا تصمیم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین روز کار مشمولین قانون کار به قوت خود باقی است.

دیدگاهتان را بنویسید