249972

سخنگوی دولت: افزایش مالیات برای تأمین افزایش حقوق بازنشستگان است!

دنیای معدن: سخنگوی دولت گفت: این افزایش مالیات برای تأمین افزایش حقوق بازنشستگان در راستای حمایت حداکثری و ثبات افزایش حقوق بازنشستگان، بوده است.

به گزارش دنیای معدن، بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی پیرامون برخی اظهارنظر‌ها درباره افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده و همچنین افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده گفت: افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده در لایحه اولیه دولت وجود داشته و قرار بود این افزایش مالیات، ارزش افزوده برای مصارف دیگری انجام بگیرد.

سخنگوی دولت افزود: یکی از مسائلی که نمایندگان مجلس بر آن تاکید داشتند، این بود که افزایش حقوق بازنشستگان از منبع پایدار تأمین شود؛ این افزایش مالیات برای تأمین افزایش حقوق بازنشستگان در راستای حمایت حداکثری و ثبات افزایش حقوق بازنشستگان، بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید