249367

جدول حقوق وزارت کار سال 1403 + میزان عیدی و پاداش

دنیای معدن: در این مقاله به حداقل و حداکثر میزان عیدی برای کارمندان و کارگران مشمول قانون کار اشاره شده است.

به گزارش دنیای معدن، عیدی سال ۱۴۰۳ یکی از موضوعات مهم و مورد انتظار بین کارمندان و کارگران است.

مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳ بر اساس قوانین کار پرداخت می‌شود. در این مقاله به حداقل و حداکثر میزان عیدی برای کارمندان و کارگران مشمول قانون کار اشاره شده است. می‌بایست توجه داشت که مبلغ عیدی برای کارمندان دولت بر اساس قوانین خدمات کشوری محاسبه و اعلام می‌شود.

در این مقاله به بررسی موارد مطرح شده، همچنین جدول عیدی برای افراد با سابقه کمتر از یک سال در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳ پرداخته می‌شود. برای درک بهتر روند محاسبات، می‌توانید مقاله فرمول محاسبه عیدی سال ۱۴۰۳ را مطالعه نمایید.

 

حداقل و حداکثر مبلغ عیدی در سال 1403

براساس قانون کار عیدی سال 1402 به 1403 حداقل بمبلغ 106.165.680 ریال و حداکثر بمبلغ 159.248.520 ریال تعیین میشود.

متن صریح قانون در رابطه با محاسبات جداول

متن ‌قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه (در این مورد عیدی سال 1403) کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار:

‌ماده واحده – کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

‌تبصره 1 – مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.

‌تبصره 2 – در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

‌تبصره 3 – رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش‌بینی شده در فصل حل اختلافات قانون کار می‌باشد.

جدول عیدی سال 1402 به 1403 بر اساس حقوق حداقل وزارت کار و سابقه کار زیر یکسال

جدول عیدی سال 1403 بر اساس قوانین کار و برای کارگران و کارمندان با سابقه کمتر از یکسال به صورت زیر است. محاسبات جدول زیر بر اساس میزان کارکرد شخص(تاریخ استخدام) در کارگاه و حداقل و حداکثر آن تهیه شده است:

 

دیدگاهتان را بنویسید