248758

بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

مواد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

دنیای معدن: مواد مربوط به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی و اساسنامه سازمان هواپیمایی کشور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش دنیای معدن، در نشست علنی عصر امروز - یکشنبه ۲۱ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و مواد مربوط به صندوق های بازنشستگی و اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری بنا به دستور رییس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ارجاع مواد مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و مسائل این قشر به کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: از آنجا که ما ماده‌های ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ لایحه را مراعا گذاشته بودیم تا بین دولت و مجلس در خصوص این مواد که به صندوق های بازنشستگان و مسائل این قشر بازمی‌گشت توافق حاصل شود؛ اکنون این توافق صورت گرفته است.

وی افزود: این مواد به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود تا با توجه به توافق صورت گرفته بین مجلس و دولت، در جلسه امشب کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و کار پیش برود.

همچنین با تصمیم رئیس مجلس، بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ درباره اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند آمده است: «نظر به ضرورت توسعه هوانوردی غیرنظامی با رویکرد حکمرانی واحد و اهمیت تقویت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده حاکمیت در این بخش و در راستای تحقق مفاد ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری و بند (۱) و (۴) ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت مکلف است اساسنامه این سازمان را در قالب سازمان توسعه ای (با ایفای نقش حاکمیتی و اداره شرکتی) به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح و حداکثر تا ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تصویب کند./ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید