248312

فردا دوشنبه ۹ آبان خبر افزایش دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان می‌رسد؟

دنیای معدن: دوشنبه صولت مرتضوی با اعضای شورای عالی کار جلسه مهمی خواهد داشت.

به گزارش دنیای معدن به نقل از تسنیم، ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ بود که وزیرکار درباره افزایش دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان در سال جاری گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

بحث افزایش دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان مدت هاست که از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده و چندین بار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار به دبیرخانه شورا ارائه شده، اما تاکنون جلسه‌ای برگزار نشده بود.

بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود.

قرار است در این جلسه کارگران درخواست خود را مطرح کنند. البته در جلسات قبلی نیز نمایندگان کارگری از وزیرکار قول بررسی درباره ابعاد مزد را گرفته بودند؛ اما تا کنون جلسه برگزار نشده بود.

اعتقاد نمایندگان کارگری این است که در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۱ و هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ وزیرکار قول داده بود که در صورتی که تورم کنترل نشود، بحث دستمزد کارگران بازنگری خواهد شد.

در حال حاضر علی رغم اینکه دولتی‌ها مدعی کنترل شیب تورم هستند,، اما در سبد معیشت کارگران این موضوع احساس نمی‌شود و از ابتدای سال تا کنون چندین بار کالای اساسی تغییر قیمت افزایشی داشته است و این مسئله باعث شده است که کارگران با دستمزدی که در حال حاضر دریافت می‌کنند از پس هزینه‌های زندگی برنیایند و به ناچار به مشاغل دوم و سوم که اکثر‌آن‌ها کاذب است روی آورند.

چندی قبل علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

نمایندگان کارگری امید دارند در جلسه روز دوشنبه بتوانند در فضای سه جانبه گرایی دولتی‌ها را متقاعد کنند که دستمزد باید ترمیم شود در غیر این صورت پیش بینی‌ها این است که باز هم کارگران با عقب مانگی مزدی به استقبال مزد ۱۴۰۳ خواهند رفت.

دیدگاهتان را بنویسید