241941

شرط افزایش ۵۰۰ هزار تومانی عیدی بازنشستگان

دنیای معدن: مبلغ پایه عیدی بازنشستگان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

به گزارش دنیای معدن، مبلغ پایه عیدی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که بابت همسر مبلغ ثابت ۵۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت ۲۰۰ هزار تومان به این مبلغ افزوده می‌شود.

لازم به ذکر است که طبق اعلام مدیرعامل این سازمان پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی از فردا آغاز شده و ظرف مدت سه روز عیدی قریب ۴ میلیون نفر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی پرداخت خواهد شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید