240530

 مبلغ یارانه نقدی، یارانه نان و دارو در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۲

دنیای معدن: سقف کل منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده با رقم ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

به گزارش دنیای معدن، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید.

مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال (۳۱۵هزارمیلیارد تومان) بابت یارانه نقدی و معیشتی

مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد ریال (۵۶هزار میلیارد تومان) بابت یارانه نان

سقف کل منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده با رقم ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید