238970

احکام افزایش حقوق کارکنان ثابت شهرداری آذرماه صادر می‌شود

دنیای معدن: معاون شهر تهران از صدور احکام افزایش حقوق کارکنان ثابت شهرداری در آذرماه خبر داد.

به گزارش دنیای معدن از تسنیم، مجید باقری؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران اظهار کرد: بر اساس مفاد بند یک و سه قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، جزییات محاسبه و ایجاد پیش‌نویس احکام در سامانه جامع منابع انسانی انجام و صدور گروهی احکام، از ابتدای آذرماه متعاقب پرداخت حقوق و مزایا آبان‌ماه، انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: براساس این مصوبه مزایای مالی احکام ترمیم حقوق1401 همراه با معوقات آن، از ابتدای مهرماه محاسبه و در آذرماه پرداخت خواهد شد.


 

دیدگاه تان را بنویسید