237068

اعمال افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی از بیستم شهریور

دنیای معدن: مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی از بیست تا سی شهریور اعمال خواهد شد.

به گزارش دنیای معدن، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، ۵۷ درصد به مستمری حداقل‌بگیران بازنشستگان تأمین اجتماعی و ۳۸ درصد به سایر سطوح افزایش خواهد یافت و مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان نیز به آن اضافه خواهد شد.

مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی از بیست تا سی شهریور اعمال خواهد شد.

مختاری افزود: کسانی که بالای ده میلیون تومان حقوق می‌گیرند، سایر سطوح آن‌ها ده درصد افزوده خواهد شد.

 وی ادامه داد: در استان ۴۰ هعزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی مستمری بگیرند که ۷۰ درصد آن‌ها حداقلی بگیر و ۳۰ درصد شامل اضافه شدن ده درصدی گزینه سایر سطوح می‌شوند.

 

دیدگاه تان را بنویسید