235687

حق مسلم بازنشستگان همسان سازی حقوق آنان با شاغلین است

دنیای معدن: نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید در مهار گرانی به گونه‌ای عمل کند که همراه با فشار طاقت فرسا به مردم عزیز نباشد؛ پیشنهاد می‌شود برای مهار گرانی‌ها دامنه مشورت‌های تخصصی خود را افزایش دهد و نیز از ظرفیت‌های مجلس به صورت نهادی، منسجم‌تر و فراگیرتر بهره بگیرد.

به گزارش دنیای معدن، محمدرضا مبلغی اظهار کرد: رابطه دولت و مجلس باید با هم اندیشی‌تر و همفکری افزایش پیدا کند و فراتر از یک گفت‌وگوی عادی جلسات به صورت متمایز و فشرده برگزار شود و این مسئله را به صورت فوری و جدی در دستور کار خود قرار دهد؛ نمایندگان مجلس به دلیل حضور فراگیر و گسترده‌ای که دارند، در میزان هلاهل نیاز، نگاه و واقعیت‌های در درون مردم به ویژه در زمینه اقتصادی ، موثر تر هستند.

نماینده مردم لرستان در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد:حق مسلم بازنشستگان همسان سازی حقوق آنان با شاغلین است که شامل افزایش ۹۰ درصدی حقوق این عزیزان با شاعلین می‌شود و در صورت عدم تسریع در قانونی شدن آن باعث ایجاد شکاف طبقاتی بین شاغلین و بازنشستگان خواهد شد.شکاف طبقاتی که نظام اقتصادی اسلام آن را نمی پسندند و نمی پذیرد و بر علیه آن دستوراتی دارد.همچنین رسیدگی به مسائل درمانی و معیشتی بازنشستگان فرهنگی مورد تاکید است و انتظار داریم متولیان امور عنایت لازم را داشته باشند.

 

دیدگاه تان را بنویسید