235536

حقانیت بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از ۴ ماه اثبات شد/ از مجلس متشکریم

دنیای معدن: یک فعال کارگری گفت: با نامه رئیس مجلس در مورد مصوبه‌ی دولت مظلومیت و حقانیت بازنشستگان تامین اجتماعی پس از گذشت ۴ ماه از سال بر همگان اثبات شد.

به گزارش دنیای معدن، امیر قامتی (بازرس کانون شوراهای استان تهران) با اشاره به نامه رئیس مجلس و مغایر دانستنِ مصوبه‌ی افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان سایر سطوح گفت: از رییس مجلس و روسای کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی و هیئت تطبیق مقررات قوانین و سایر نمایندگانی که بازنشستگان عزیز را در این امر خطیر حمایت کردند، تشکر می‌کنیم که با این نامه مظلومیت و حقانیت بازنشستگان تامین اجتماعی پس از گذشت ۴ ماه از سال بر همگان اثبات شد. 

وی گفت: اینکه بازنشستگان با کهولت سن و آبروداری، به خاطر احقاق حق و مطالبات قانونی خود مجبور به اعتراض شدند جای تأسف دارد. همچنین اینکه بعد از گذشت ۴ ماه از سال هنوز بازنشستگان سایر سطوح که بیشترین میزان بیمه‌پردازی را در طول دوران کاری خود داشتند، نتوانستند به حق خود برسند باعث ناراحتی است. 

بازرس کانون شوراهای استان تهران بیان کرد: از هیئت محترم دولت خواهشمندیم با اجرای صحیح و صریح مصوبه شورایعالی کار که همانا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، تن رنجور بازنشستگان را التیام بخشد.

 

دیدگاه تان را بنویسید